top of page

DE LEDEN

20180814094014-logo_sized.png
samen-wonen-leven-goed_edited.png
ade%20eritrea_edited.png
huisvandewijknoord-logo-transparant_edit

Huis van de wijk 
'De Buurzaak'

ROAD OF HOPE

Stichting Road of Hope biedt ondersteuning bij de integratie van vluchtelingen in Amsterdam. De stichting wijdt zich aan het helpen van nieuwkomers bij het leren begrijpen van de Nederlandse samenleving en daarin hun weg te vinden, terwijl hun gevoel van acceptatie en hun zelfbeeld wordt opgebouwd. Road of Hope helpt vluchtelingen en asielzoekers ongeacht religieuze achtergrond, leeftijd, etniciteit door ze laten bijdragen en deelnemen in de Nederlandse gastsamenleving om als burgers te kunnen functioneren. Road of Hope biedt workshops voor nieuwkomers, taallessen, ondersteuning, psychosociale begeleiding, interculturele coaching.

Stichting Road of Hope verwelkomt en vergezelt elke nieuwkomer op een laagdrempelige, individuele wijze, met inachtneming van zowel hun persoonlijke, gezins- en sociale behoeften, alsmede hun geschiedenis en achtergrond. Road of Hope is een organisatie die gelooft in gehumaniseerde integratie, en dat succesvolle integratie slechts bereikt kan worden als een gevoel van behoren tot de nieuwe cultuur gecreëerd wordt. De stichting bouwt een brug tussen nieuwkomers en de Nederlandse samenleving. Elke dienst, activiteit of interventie is gebaseerd op het ideaal van kameraadschap, in de overtuiging dat elke man, vrouw en kind recht heeft op het leven in gemeenschap, met waardigheid, solidariteit en in veiligheid. De stichting heet nieuwkomers van elke afkomst van harte welkom.

Logo%25252BSHE%25252B2_edited_edited_edi

Home Empowerment

SW-SL

Samenwonen-Samenleven(SW-SL) is een sociale onderneming. Tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend. Maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht.

Samen Wonen-Samen Leven wil in Nieuw-West  de aansluiting verbeteren  tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid. Met als doel   de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarder wijken. 

Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn.

azoma2-1.png

AZOMA

ADE ERITREA

ADE Eritrea wil Eritrese bewoners in West bereiken en motiveren om deel te nemen aan activiteiten,
opleidingen en begeleiding naar werk en activiteiten openstellen voor andere gemeenschappen in west. Een
bijzondere doelgroep is jonge moeders die ADE helpt met ontmoeting en onderling contact over opvoeding
en gezondheid. ADE organiseert trainingen, workshops, voorlichting, computerles, cursussen Nederlands als
tweede taal, spreekuren en inloop, en heef eerste ervaringen opgedaan met matching en doorverwijzing van
bewoners naar werk en wil daarin verder leren. De stichting werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk,
Sudaniya, Vrouwen Vooruit, Refugee Start Force, Stichting Abeyti en de Buurtzaak. ADE begeleidt nu
incidenteel mensen naar werk; dat moeten er op termijn structureel tien per jaar worden.

Stichting Staalmanne

De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners en hun organisaties om activiteiten voor de wijk
te organiseren. De Buurtzaak geef gezelligheid, ondersteunt buurtbewoners en hun organisaties en biedt hulp
bij vragen en problemen. Via De Buurtzaak vinden de buurtbewoners tal van voorzieningen en vormen van
ondersteuning. De Buurtzaak is toeleider naar de leer- werkplekken die door Samen Ondernemen binnen en
buiten de Ru Pare Community worden georganiseerd. De Buurtzaak heef een sterk netwerk in de buurt en
werkt samen met MAS Facilitaire Dienstverlening, Stichting Westelijke Tuinsteden, De Kandidatenmarkt,
Sezo, de Brancheorganisatie Horeca Nederland en de Gemeente Amsterdam. De Buurtzaak wil jaarlijks vijfig
bewoners naar betaald werk in facilitaire dienstverlening, installatietechniek, hospitality en catering toeleiden
via leerwerktrajecten van een tot twee jaar.

SHE is opgericht door Rafa Aallouch. Ze heef jarenlang in een gewelddadig huwelijk gezeten en besloot
nadat ze daar uit kwam anderen te helpen die in zo’n situatie zitten. SHE heef de doelgroep binnen: vrouwen

en meiden in de WW, de ziektewet of de bijstand. SHE motiveert hen om aan de slag te gaan en een hecht
netwerk te vormen. De organisatie biedt trainingen in werknemerschap, coaching, workshops, een opleiding
tot gastvrouw, werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk en maatjes. SHE bemiddelt regelmatig bewoners naar
werk en heef goede contacten met Cordaan, Care West, Leven en Zorg, Cura Excell, Schoonmaakbedrijf 365,
Albert Heijn, Dirk van den Broek, de Vrijwilligerscentrale en andere maatschappelijke organisaties als
Stichting MOS, SamenWonen SamenLeven en Ara Cora. Rafa Allouch heef het initiatief genomen voor
Younited Power, een organisatie die gericht is op participatie en re-integratie van vrouwen. SHE wil van vijf
bemiddelingen per jaar groeien naar bemiddeling en begeleiding van vijfien bewoners op jaarbasis.

AZOMA is een interculturele zorgorganisatie die een breed pakket aan diensten levert, afgestemd op de
behoefen van bewoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), in het bijzonder met een autistische
of PDD NOS stoornis. AZOMA biedt bewoners ambulante, gespecialiseerde, pedagogische en
sportbegeleiding, behandeling en training op het gebied van interculturalisatie over hoe om te gaan met
diversiteit. AZOMA bemiddelt bewoners binnen het project Work Opportunity WERKFIT naar werk met
een werk- en coachingsplan, dat aandacht besteedt te aan de overige leefgebieden die een obstakel vormen
voor een positieve deelname aan de arbeidsmarkt. AZOMA gebruikt daarbij talent assessment,
beroepskeuzetests en een vaste coach, die de praktische zaken regelt en coacht in het aanleren van
werknemersvaardigheden. AZOMA begeleidt jaarlijks tientallen bewoners naar betaald werk.

bottom of page