top of page

Ondersteuning bij het vinden van een baan

Bewoners die om welke reden extra ondersteuning nodig hebben, bieden we begeleiding. We geven bewoners
informatie over wat er voorhanden is om aan de slag te gaan: regelingen, aanbod voor bemiddeling en
sollicitatie, informatie en trainingen. We verwijzen bewoners naar een van de deelnemende organisaties, naar

partnerorganisaties en naar het buurtteam, de klantmanagers, jobhunters, jobcoaches en re-
integratieconsulenten van de gemeente. Waar nodig begeleiden we bewoners in hun contacten met de

instanties en werkgevers, niet alleen bij gesprekken, maar ook op de werkplek.

De trajecten

de vier fasen van de coÖperatie (2).jpg
bottom of page